Κτηνοτροφικές Μονάδες

Σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες χωρίς πολεοδομική άδεια

Πρόκειται για κατασκευή πρωτοποριακής σχεδίασης με μεταλλικό σκελετό γαλβανισμένο εν θερμώ. Είναι μια πολύ οικονομική κατασκευή, ενώ δεν απαιτείται οικοδομική άδεια και δεν χρειάζεται να πληρωθούν ένσημα ΙΚΑ. Επιπλέον η κατασκευή μπορεί να ενταχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο.

Πλεονεκτήματα:

  • Ευκολία συναρμολόγησης και μεταφοράς, χωρίς συγκολλητά μέρη όλα τα επιμέρους στοιχεία συνδέονται κοχλιωτά.
  • Καλός αερισμός και ικανοποίηση των αναγκών των ζώων, σε σχέση με τη διατροφή τους αλλά και την υγιεινή και το περιβάλλον τους.
  • Δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλων παραγγελιών σε μικρό χρονικό διάστημα εξαιτίας της ποιοτικής αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής, από τη φάση της κοπής, διάτρησης και διαμόρφωσης των στοιχείων, με χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας CNC.
  • Η κατασκευή προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.